กล่องกระดาษลูกฟูก

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกสั่งทำตามความต้องการ รับบริการแบบครงวงจรตั้งแต่เริ่มต้น ทางมีบริการรับออกแบบกล่องลูกฟูกและแบบพิมพ์ให้ฟรี
เพียงสั่งขั้นต่ำเพียง 150 ใบ และบริการส่งกล่องตัวอย่างให้นำไปทดลองใส่สินค้าก่อนการผลิตจริง หลังจากคอนเฟิร์มเราจะเริ่มผลิตจริงแบบครบ    
จำนวนภายใน 14 วัน พร้อมขนส่งให้ครบจำนวน รับปรึกษาวิธีการทำกล่องลูกฟูกทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจและเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับกระดาษ   
ลูกฟูกก่อนจะผลิตกับเรา กล่องกระดาษลูกฟูกสามารถนำมาปรับเปลี่ยนรูปทรงของกล่องได้ตามการใช้งานและความสวยงาม แล้วแต่วัตุถประสงค์    
ของลูกค้า เรารับผลิตแบรนด์ลงบนกล่องมามกว่า 1,000 แบรนด์ และประสบการณ์ที่มีมามากว่า 10 ปี เรารับรองคุณภาพการผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่ง
ที่ดีที่สุด ให้ลูกค้าได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนเอง                                                                                                                 

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น , 5 ชั้น

เลือกความหนากระดาษเพื่อใช้ในการรับน้ำหนักสินค้าและวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การขนส่ง , การปกป้องสินค้า , ความสวยงามของกล่อง ความกระดาษแบ่งออกเป็น 3 ชั้นลอน E ,3 ชั้นลอน B,3 ชั้นลอน C,5 ชั้นลอน BC

สีกระดาษลูกฟูก

การเลือกสีของกระดาษลูกฟูกเพื่อสำหรับใช้งานด้านการพิมพ์ เพื่อความสวยงาม และกระดาษแต่ละสีมีราคาที่แตกต่างกัน กระดาษที่มีสีอ่อนการพิมพ์จะทำให้ดูความชัดเจน (โดยเฉพาะกระดาษสีขาว) กระดาษแต่ละสีมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ทั้งการกันความชื้นและปกป้องสินค้าในอุณหภูมิที่เย็นจัด

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน ขนาด 30 x 40 x 26 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC : 47 x 47 x 19 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน B : 40 x 20 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน C : 24 x 45 x 26 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน C : 6 7/8 x 10 3/8 x 14 inches.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC : 17 3/8 x 20 1/2 x 18 1/2 inches.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน C : 36 x 46 x 14 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC : 21 x 27.5 x 18 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน C : 17 x 31 x 6 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน B ขนาด 23 x 23 x 10 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC Brand : Nanake

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC Brand : Istudio

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC : 35 x 45 x 24 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC : 34 x 43 x 27 cm.

Pre-Order
Pre-Order

กล่องกระดาษไปรษณีย์ ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

Pre-Order
Pre-Order

กล่องกระดาษไปรษณีย์ ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

Pre-Order
Pre-Order
Pre-Order
Pre-Order
Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 20.5 x 20.5 x 21 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 21.5 x 21.5 x 40 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 21.5 x 21.5 x 40 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 8 x 13 x 11 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 10 x 10 x 18 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 26 x 45.2 x 13 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 21 x 26.3 x 24 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 18 x 18 x 25 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 8 1/2 x 12 1/2 x 3 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 9 x 9 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 20 x 40 x 10 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 16.5 x 25.5 x 6 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 22 x 29 x 13.5 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 19 x 25 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 12.3 x 12.3 x 30.3 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 4 3/4 x 4 3/4 x 13 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 4 1/2 x 4 1/2 x 7 1/8 inches.