เกี่ยวกับกล่อง

รายละเอียดของกล่องทั้งความหนา และ สีของกล่องแบ่งออกไปตามคุณสมบัติที่   
แตกต่างกัน รวมไปถึงการพิมพ์ที่มีรูปแบบการพิมพ์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งมีผลต่อราคา 
สีกล่องลูกฟูก
ความหนากล่อง
การพิมพ์กล่อง
รูปแบบกล่อง
กล่องพิมพ์ไม่จำกัดสี
ขั้นตอนการผลิต