กล่องสั่งทำ

ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ภายในแพ็คเกจเท่านั้นที่มีความสำคัญ เพียงตั้งแต่ลูกค้าเริ่มแกะกล่องไปจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณล้วน
มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของลูกค้า เมื่อคุณสามารถพิมพ์โลโก้ของบริษัทของคุณหรือใส่การออกแบบที่เกี่ยวข้องลงบนบรรจุภัณฑ์
กล่องลูกค้าของคุณจะได้รับความประทับใจในแบรนด์ของคุณมากขึ้น และสามารถโปรโมตสินค้าของคุณด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก  
สั่งทำให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายและโปรโมตแบรนด์ของคุณไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มโลโก้ ลวดลายพิมพ์หรือสีเฉพาะลงในกล่องกระดาษ 
ลูกฟูกสั่งทำในฐานะผู้ผลิตกล่องสั่งทำ หรือ กล่องพิมพ์แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายรายเราดูแลทุกขั้นตอนของ     
กระบวนการผลิต เนื่องจากทีมออกแบบ การพิมพ์ การผลิต และการจัดส่งของเราเป็นทีมงานคุณภาพ 100%                           

ขั้นตอนการผลิต

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 12 1/4 x 19 x 4 3/8 inches.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 4 1/2 x 4 1/2 x 7 1/8 inches.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 12.3 x 12.3 x 30.3 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 8 1/2 x 12 1/2 x 3 inches.

Pre-Order

กล่องรองเท้าขนาด : 20 x 32 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 33 x 33 x 22 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 13 x 35 x 13 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์ฝาชนขนาด : 17 x 25 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 24 x 24 x 22 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์ฝาชนขนาด : 4 3/8 x 6 3/4 x 2 3/8 inches.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์ฝาชนขนาด : 20 x 24 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 12 x 20 x 15 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 23 x 25 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 23 x 35 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 23.5 x 23.5 x 6 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 10 x 14 1/4 x 3 3/4 inches.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 17 x 25 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 22 x 31 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 25 x 35 x 7 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 10 x 16 1/2 x 6 inches.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 10 x 16 1/2 x 6 inches.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 32 x 40 x 10 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 17 x 25 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 21 x 23 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 14 x 20 x 6 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 13 5/8 x 19 7/8 x 2 1/4 inches.

Pre-Order
Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 20.5 x 20.5 x 21 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 9 x 16 x 9.5 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 8 x 13 x 11 inches.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 21.5 x 21.5 x 40 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 19 x 19 x 22 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 4 3/4 x 4 3/4 x 13 inches.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 18 x 18 x 25 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 22 x 29 x 13.5 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 20 x 40 x 10 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 21 x 26.3 x 24 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 9 x 9 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 10 x 10 x 18 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 16.5 x 25.5 x 6 cm.

Pre-Order

กล่องฝาครอบขนาด : 13 x 20 x 6 inches.

Pre-Order

กล่องรองเท้าขนาด : 15 x 32 x 19 cm.