ติดต่อสอบถาม
บริษัท บุคลิกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 
32/54 ซ.18 ถ.พระราม 2 กรุงเทพฯ 10150
02-477-2126 
092-993-5585
@bklpack
@bklpack
info@bklpack.com