ตัวกรอง (0) ล้าง

ผลงานกล่อง

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน B : 40 x 20 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 21 x 40 x 22 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC : 21 x 40 x 22 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 14 x 20 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC : 34 x 43 x 27 cm.

Pre-Order
Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC : 17 3/8 x 20 1/2 x 18 1/2 inches.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 17 3/8 x 20 1/2 x 18 1/2 inches.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 36 x 46 x 14 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน C : 36 x 46 x 14 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน C : 11.7 x 23 x 16.5 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 11.7 x 23 x 16.5 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 19 x 25 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 19 x 25 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm

Pre-Order

กล่องกระดาษไปรษณีย์ ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้าง ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด : 41 x 45 x 35 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 41 x 45 x 35 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด : 22.5 x 40 x 16 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 22.5 x 40 x 16 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน B ขนาด 23 x 23 x 10 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน ขนาด 30 x 40 x 26 cm.

Pre-Order
Pre-Order

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC Brand : Istudio

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

New

กล่องไปรษณีย์ No.F ขนาด 30 x 45 x 20 cm.

New

กล่องไปรษณีย์ No.E ขนาด 24 x 40 x 17 cm.

New

กล่องไปรษณีย์ No.D ขนาด 27 x 35 x 14 cm.