รูปแบบกล่อง

เลือกรูปแบบกล่องให้เหมาะสมกับสินค้าและวัตถุประสงค์การใช้

กล่องฝาชน

New

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 41 x 45 x 35 cm.

New

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 22.5 x 40 x 16 cm.

Pre-Order

กล่องหูช้าง

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 23 x 25 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 23 x 35 x 12 cm.

กล่องหูหิ้ว

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 35 x 50 x 22 cm.

Pre-Order
Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 20.5 x 20.5 x 21 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 9 x 16 x 9.5 cm.

กล่องฝาเสียบ

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 4 3/4 x 4 3/4 x 13 inches.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 18 x 18 x 25 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 4 1/2 x 4 1/2 x 7 1/8 inches.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 22 x 29 x 13.5 cm.