กล่องกระดาษหูหิ้ว

กล่องกระดาษรูปแบบหูหิ้วมีที่จับในตัว โดยใช้กระดาษลูกฟูกเหมาะสำหรับ
สินค้าที่ต้องการให้ถือแทนถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก สามารถใช้เพื่อ    
เป็นของขวัญหรือสินค้าวางหน้าร้านได้ เช่น กล่องผลไม้ กล่องเมล่อน    
กล่องกล้วย กล่องใส่สินค้า 1:1                                                    
Pre-Order
Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 8 x 13 x 11 inches.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 20.5 x 20.5 x 21 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 35 x 50 x 22 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 21.5 x 21.5 x 40 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 19 x 19 x 22 cm.

Pre-Order

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 9 x 16 x 9.5 cm.