กล่องไดคัท


การไดคัทคือการตัดขอบกระดาษ การไดคัทจะเป็นการตัดขอบตามรูปทรงต่างๆตามความต้องการ ในการปั๊มกระดาษให้ออก  
มาเป็นกล่องที่ปรับตามรูปแบบต่างๆได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ รวมไปถึงการใช้งานกล่องที่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเสนอ
หรือขายสินค้า กระดาษจะนำมาปั๊มไดคัทตามรูปแบบนั้นๆ เช่น กล่องไดคัทหูช้าง กล่องไดคัทหูหิ้ว กล่องไดคัทฝาเสียบ ฯลฯ    
การพิมพ์แบบไดคัทสามารถพิมพ์ได้ไม่ว่าจะจำนวนน้อยมากหรือน้อยก็สามารถสั่งทำได้                                                

กล่องไดคัทหูช้าง

กล่องไดคัทหูช้าง - กล่องที่มีรูปแบบเปิด-ปิดแบบสอดฝาให้เข้าล็อค ตัวกล่องล็อคฝาได้แน่นหนาเหมาะแก่การขนส่งไปรษณีย์ สามารถปรับแต่งเจาะหน้าต่างหรือเจาะรูระบายอากาศเพื่อใช้รักษาสินค้าและยืดอายุสินค้า

Pre-Order

01

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 23 x 25 x 12 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

20

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 14 x 20 x 6 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

06

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

18

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 17 x 25 x 9 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

03

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 12 1/4 x 19 x 4 3/8 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

19

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 21 x 23 x 9 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

17

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 32 x 40 x 10 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

15

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

05

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 10 x 14 1/4 x 3 3/4 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

13

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 10 x 16 1/2 x 6 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

11

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 12 x 16 x 6 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

09

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 22 x 31 x 9 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

14

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

04

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 23.5 x 23.5 x 6 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

21

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 13 5/8 x 19 7/8 x 2 1/4 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

ฺBKL0676-03-PM01-0111

กล่องไดคัทหูช้าง ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

08

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 17 x 25 x 9 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

02

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 23 x 35 x 12 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

16

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 10 x 16 1/2 x 6 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

10

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 25 x 35 x 7 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

ฺBKL0675-01-PM01-0111

กล่องไดคัทหูช้าง ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

กล่องไดคัทหูหิ้ว

กล่องไดคัทหูหิ้ว - กล่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีหูจับ เหมาะแก่การวางขายเป็นสินค้าให้สำหรับหิ้วกลับบ้าน สามารถหิ้วสินค้าแทนถุงพลาสติกได้

Pre-Order

27

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 21.5 x 21.5 x 40 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

23

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 21.5 x 21.5 x 40 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

24

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 20.5 x 20.5 x 21 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

22

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 35 x 50 x 22 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

25

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 9 x 16 x 9.5 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

26

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 8 x 13 x 11 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

28

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 19 x 19 x 22 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

กล่องไดคัทฝาเสียบ

กล่องไดคัทฝาเสียบ - กล่องที่เป็นมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ตัวฝาเปิด-ปิดง่ายเหมาะกับการใส่สินค้า 1:1 เหมาะสำหรับสินค้า กระบอกน้ำ หรือ แก้ว สำหรับแจกสินค้าให้กับลูกค้าหรือจัดกิจกรรมภายในองค์กร

Pre-Order

37

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 10 x 10 x 18 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

36

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 9 x 9 x 12 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

39

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 8 1/2 x 12 1/2 x 3 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

38

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 16.5 x 25.5 x 6 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

33

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 20 x 40 x 10 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

34

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 12.3 x 12.3 x 30.3 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

31

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 4 1/2 x 4 1/2 x 7 1/8 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

32

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 22 x 29 x 13.5 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

30

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 18 x 18 x 25 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

35

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 21 x 26.3 x 24 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

40

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 26 x 45.2 x 13 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

29

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 4 3/4 x 4 3/4 x 13 inches.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

BKL0688-022

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 19 x 25 x 9 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้