กล่องไดคัท


การไดคัทคือการตัดขอบกระดาษ การไดคัทจะเป็นการตัดขอบตามรูปทรงต่างๆตามความต้องการ ในการปั๊มกระดาษให้ออก  
มาเป็นกล่องที่ปรับตามรูปแบบต่างๆได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ รวมไปถึงการใช้งานกล่องที่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเสนอ
หรือขายสินค้า กระดาษจะนำมาปั๊มไดคัทตามรูปแบบนั้นๆ เช่น กล่องไดคัทหูช้าง กล่องไดคัทหูหิ้ว กล่องไดคัทฝาเสียบ ฯลฯ    
การพิมพ์แบบไดคัทสามารถพิมพ์ได้ไม่ว่าจะจำนวนน้อยมากหรือน้อยก็สามารถสั่งทำได้                                                

กล่องไดคัทหูช้าง

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 13 5/8 x 19 7/8 x 2 1/4 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 25 x 35 x 7 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 14 x 20 x 6 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 32 x 40 x 10 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 23 x 35 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 17 x 25 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 23 x 25 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 21 x 23 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้าง ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 12 x 16 x 6 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 22 x 35 x 14 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 10 x 16 1/2 x 6 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 12 1/4 x 19 x 4 3/8 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 10 x 16 1/2 x 6 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 23.5 x 23.5 x 6 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 22 x 31 x 9 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 10 x 14 1/4 x 3 3/4 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 17 x 25 x 9 cm.

กล่องไดคัทหูหิ้ว

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 21.5 x 21.5 x 40 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 9 x 16 x 9.5 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 35 x 50 x 22 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 21.5 x 21.5 x 40 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 19 x 19 x 22 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 8 x 13 x 11 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทหูหิ้วขนาด : 20.5 x 20.5 x 21 cm.

กล่องไดคัทฝาเสียบ

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 8 1/2 x 12 1/2 x 3 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 4 1/2 x 4 1/2 x 7 1/8 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 9 x 9 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 12.3 x 12.3 x 30.3 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 22 x 29 x 13.5 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 18 x 18 x 25 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 4 3/4 x 4 3/4 x 13 inches.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 26 x 45.2 x 13 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 16.5 x 25.5 x 6 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 10 x 10 x 18 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 21 x 26.3 x 24 cm.

Pre-Order

กล่องไดคัทฝาเสียบขนาด : 20 x 40 x 10 cm.