กล่องพัสดุหูหิ้ว
                กำหนดขนาดกล่องเองได้+พิมพ์ Brand ได้ตามต้องการ
                เหมาะกับสินค้าขายหน้าร้าน พิมพ์ 1-2 สี
                เลือกความหนาเลือกสีกระดาษ
 
             คุณสมบัติสินค้า
                1. กล่องพอดีกับสินค้าขนส่งเเล้วสินค้าไม่เสียหาย       
                2. สีกล่องเเละความหนาช่วยปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหาย
                3. เเบบพิมพ์โดดเด่นเเละสวยกว่ากล่องฝาชน            
                4. กล่องสามารถพิมพ์ได้เเค่ด้านนอก   
               
 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ          
• กำหนดขนาดเองได้ตามต้องการ               
• เลือกความหนา 3 ชั้น 5 ชั้น ได้                 
• เลือกสีผิวกล่องพัสดุได้                          
• ได้รับเทมเพลตรูปเเบบกล่องวางเเบบพิมพ์  
• พิมพ์เเบบได้ตามต้องการที่ลูกค้าออกเเบบ   
• เเนะนำเเนวทางการออกเเบบพิมพ์             
ขั้นตอนการทำงาน                            
เเจ้งขนาดที่ต้องการกว้าง ยาว สูง
เลือกสีกล่องเเละความหนากล่อง
เเนบไฟล์เเบบพิมพ์ที่ออกเเบบมา
จำนวนการผลิตสถานที่จัดส่ง
 

 

 

 

                กล่องพัสดุหูหิ้ว
                กำหนดขนาดกล่องเองได้+พิมพ์ Brand ได้ตามต้องการ
                เหมาะกับสินค้าขายหน้าร้าน พิมพ์ 1-2 สี
                เลือกความหนาเลือกสีกระดาษ

                คุณสมบัติสินค้า
                1. กล่องพอดีกับสินค้าขนส่งเเล้วสินค้าไม่เสียหาย       
                2. สีกล่องเเละความหนาช่วยปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหาย
                3. เเบบพิมพ์โดดเด่นเเละสวยกว่ากล่องฝาชน            
                4. กล่องสามารถพิมพ์ได้เเค่ด้านนอก   
               

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ          
• กำหนดขนาดเองได้ตามต้องการ                 
• เลือกความหนา 3 ชั้น 5 ชั้น ได้                   
• เลือกสีผิวกล่องพัสดุได้                            
• ได้รับเทมเพลตรูปเเบบกล่องวางเเบบพิมพ์    
• พิมพ์เเบบได้ตามต้องการที่ลูกค้าออกเเบบ     
• เเนะนำเเนวทางการออกเเบบพิมพ์               

      ขั้นตอนการทำงาน                            

เเจ้งขนาดที่ต้องการกว้าง ยาว สูง
เลือกสีกล่องเเละความหนากล่อง
เเนบไฟล์เเบบพิมพ์ที่ออกเเบบมา
จำนวนการผลิตสถานที่จัดส่ง
image
image
image
 


 


                กล่องพัสดุฝาชน
                เหมาะกับสินค้าทั่วไปสำหรับส่งไปรษณีย์ และ Kerry
                พิมพ์ 1-2 สี
                เลือกความหนาเลือกสีกระดาษได้

                คุณสมบัติสินค้า
                1. กล่องพอดีกับสินค้าขนส่งเเล้วสินค้าไม่เสียหาย       
                2. สีกล่องเเละความหนาช่วยปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหาย
                3. เเบบพิมพ์โดดเด่นเเละสวย          
                4. กล่องสามารถพิมพ์ได้เเค่ด้านนอก

               

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ            
• กำหนดขนาดเองได้ตามต้องการ                 
• เลือกความหนา 3 ชั้น 5 ชั้น ได้                   
• เลือกสีผิวกล่องพัสดุได้                            
• ได้รับเทมเพลตรูปเเบบกล่องวางเเบบพิมพ์    
• พิมพ์เเบบได้ตามต้องการที่ลูกค้าออกเเบบ     
• เเนะนำเเนวทางการออกเเบบพิมพ์              

      ขั้นตอนการทำงาน                            

เเจ้งขนาดที่ต้องการกว้าง ยาว สูง
เลือกสีกล่องเเละความหนากล่อง
เเนบไฟล์เเบบพิมพ์ที่ออกเเบบมา
จำนวนการผลิตสถานที่จัดส่ง
image
image
image
 
                กล่องพัสดุฝาชน
                เหมาะกับสินค้าทั่วไปสำหรับส่งไปรษณีย์ และ Kerry
                พิมพ์ 1-2 สี
                เลือกความหนาเลือกสีกระดาษได้

                คุณสมบัติสินค้า
                1. กล่องพอดีกับสินค้าขนส่งเเล้วสินค้าไม่เสียหาย       
                2. สีกล่องเเละความหนาช่วยปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหาย
                3. เเบบพิมพ์โดดเด่นเเละสวย          
                4. กล่องสามารถพิมพ์ได้เเค่ด้านนอก

               

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ            
• กำหนดขนาดเองได้ตามต้องการ                    
• เลือกความหนา 3 ชั้น 5 ชั้น ได้                      
• เลือกสีผิวกล่องพัสดุได้                               
• ได้รับเทมเพลตรูปเเบบกล่องวางเเบบพิมพ์       
• พิมพ์เเบบได้ตามต้องการที่ลูกค้าออกเเบบ        
• เเนะนำเเนวทางการออกเเบบพิมพ์                  

      ขั้นตอนการทำงาน                            

เเจ้งขนาดที่ต้องการกว้าง ยาว สูง
เลือกสีกล่องเเละความหนากล่อง
เเนบไฟล์เเบบพิมพ์ที่ออกเเบบมา
จำนวนการผลิตสถานที่จัดส่ง
image
image
image
 

                 กล่องพัสดุหูช้าง
                เหมาะกับสินค้าพรีเมี่ยมส่งไปรษณีย์ และ ขยายหน้าร้าน
                พิมพ์ 1-2 สี
                เลือกความหนาเลือกสีกระดาษได้

                คุณสมบัติสินค้า
                1. กล่องพอดีกับสินค้าขนส่งเเล้วสินค้าไม่เสียหาย       
                2. สีกล่องเเละความหนาช่วยปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหาย
                3. เเบบพิมพ์โดดเด่นเเละสวย          
                4. กล่องสามารถพิมพ์ได้เเค่ด้านนอก

               

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ                  
• กำหนดขนาดเองได้ตามต้องการ                    
• เลือกความหนา 3 ชั้น 5 ชั้น ได้                      
• เลือกสีผิวกล่องพัสดุได้                               
• ได้รับเทมเพลตรูปเเบบกล่องวางเเบบพิมพ์       
• พิมพ์เเบบได้ตามต้องการที่ลูกค้าออกเเบบ        
• เเนะนำเเนวทางการออกเเบบพิมพ์                  

       ขั้นตอนการทำงาน

เเจ้งขนาดที่ต้องการกว้าง ยาว สูง
เลือกสีกล่องเเละความหนากล่อง
เเนบไฟล์เเบบพิมพ์ที่ออกเเบบมา
จำนวนการผลิตสถานที่จัดส่ง
image
image
image
 

                 กล่องพัสดุหูช้าง
                เหมาะกับสินค้าพรีเมี่ยมส่งไปรษณีย์ และ ขยายหน้าร้าน
                พิมพ์ 1-2 สี
                เลือกความหนาเลือกสีกระดาษได้

                คุณสมบัติสินค้า
                1. กล่องพอดีกับสินค้าขนส่งเเล้วสินค้าไม่เสียหาย       
                2. สีกล่องเเละความหนาช่วยปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหาย
                3. เเบบพิมพ์โดดเด่นเเละสวย          
                4. กล่องสามารถพิมพ์ได้เเค่ด้านนอก

               

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ             
• กำหนดขนาดเองได้ตามต้องการ                    
• เลือกความหนา 3 ชั้น 5 ชั้น ได้                      
• เลือกสีผิวกล่องพัสดุได้                               
• ได้รับเทมเพลตรูปเเบบกล่องวางเเบบพิมพ์       
• พิมพ์เเบบได้ตามต้องการที่ลูกค้าออกเเบบ        
• เเนะนำเเนวทางการออกเเบบพิมพ์                  

       ขั้นตอนการทำงาน

เเจ้งขนาดที่ต้องการกว้าง ยาว สูง
เลือกสีกล่องเเละความหนากล่อง
เเนบไฟล์เเบบพิมพ์ที่ออกเเบบมา
จำนวนการผลิตสถานที่จัดส่ง
image
image
image
 

               

 

             

                กล่องพัสดุฝาเสียบ
                เหมาะกับสินค้าขายหน้าร้าน
                พิมพ์ 1-2 สี
                เลือกความหนาเลือกสีกระดาษได้

                คุณสมบัติสินค้า
                1. กล่องพอดีกับสินค้าขนส่งเเล้วสินค้าไม่เสียหาย       
                2. สีกล่องเเละความหนาช่วยปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหาย
                3. เเบบพิมพ์โดดเด่นเเละสวย          
                4. กล่องสามารถพิมพ์ได้เเค่ด้านนอก

               

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ            
• กำหนดขนาดเองได้ตามต้องการ                    
• เลือกความหนา 3 ชั้น 5 ชั้น ได้                      
• เลือกสีผิวกล่องพัสดุได้                               
• ได้รับเทมเพลตรูปเเบบกล่องวางเเบบพิมพ์       
• พิมพ์เเบบได้ตามต้องการที่ลูกค้าออกเเบบ        
• เเนะนำเเนวทางการออกเเบบพิมพ์                 

       ขั้นตอนการทำงาน

เเจ้งขนาดที่ต้องการกว้าง ยาว สูง