กล่อง 3 ชั้นลอน E

กล่อง 3 ชั้นลอน E (รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 1 Kg.) เหมาะกับกล่องที่มีขนาดเล็กมาก เป็นกล่องที่เหมาะกับการบรรจุสินค้าที่มีขนาด
เล็ก และ มีน้ำหนักไม่มาก ถ้านำมาทำกล่องที่มีขนาดใหญ่กระดาษจะมีความอ่อนตัว เนื่องจากความหนาของกระดาษบาง       
Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 8 1/2 x 12 1/2 x 3 inches.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 12.3 x 12.3 x 30.3 cm.

Pre-Order

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 4 1/2 x 4 1/2 x 7 1/8 inches.

Pre-Order

กล่องรองเท้าขนาด : 20 x 32 x 12 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 12 1/4 x 19 x 4 3/8 inches.