ตัวกรอง (0) ล้าง

ผลงานกล่อง

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 14 x 20 x 6 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 13 5/8 x 19 7/8 x 2 1/4 inches.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 23 x 30 x 23 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 12 x 20 x 15 cm.

Pre-Order

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 32 x 37 x 28.2 cm.

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์ฝาชนขนาด : 8 1/2 x 16 1/2 x 15 1/8 inches.

Pre-Order

กล่องพัสดุสินค้าทั่วไป,ของที่ระลึกหรือของแจก กล่องเปิด-ปิดง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อนไม่ต้องติดสก๊อตเทป

Pre-Order

กล่องที่มีหูจับในตัว เหมาะแก่การขายหน้าร้านให้ลูกค้าสามารถหิ้วกลับได้ พกพาสะดวก ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

Pre-Order

กล่องไปรษณีย์พรีเมี่ยม มีความสวยงามใช้งานง่าย เปิด-ปิดสะดวก ใช้สำหรับขนส่งทางไปรษณีย์ได้

Pre-Order

กล่องพัสดุรูปแบบฝาชนเป็นกล่องรูปแบบมาตรฐานที่นิยมใช้ เหมาะกับการขนส่ง

Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้าง ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

Pre-Order
Pre-Order
Pre-Order
Pre-Order

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.

Pre-Order
Pre-Order
Pre-Order
Pre-Order

กล่องกระดาษไปรษณีย์ ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.