Pre-Order

กล่องหูช้าง

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องไปรษณีย์พรีเมี่ยม มีความสวยงามใช้งานง่าย เปิด-ปิดสะดวก ใช้สำหรับขนส่งทางไปรษณีย์ได้

Share

Share

1. กล่องรูปแบบพรีเมี่ยม
2. ใช้งานง่าย เปิด-ปิดสะดวก
3. ตัวล็อกกล่องแน่นหนา สามารถนำไปขนส่งได้
4. สามารถเสริมหูจับพลาสติก หรือ เจาะรูระบายอากาศได้