Pre-Order

กล่องฝาเสียบ

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องพัสดุสินค้าทั่วไป,ของที่ระลึกหรือของแจก กล่องเปิด-ปิดง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อนไม่ต้องติดสก๊อตเทป

Share

Share

1. กล่องสำหรับสินค้าทั่วไป,ของที่ระลึกหรือของแจก
2. กล่องเปิด-ปิดง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อน
3. ไม่ต้องติดสก๊อตเทป เพียงเสียบฝากล่องลงไปเพื่อทำการปิด
4. เหมาะกับสินค้าขนาดเล็ก-กลาง