Pre-Order

กล่องเมล่อน,กล่องผลไม้ Brand : ภูมิเมล่อนฟาร์ม

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 19 x 19 x 22 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : ผลไม้,เมล่อน
2. ขนาด : 19 x 19 x 22 cm.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 125KL , ด้านใน 125KL
5. พิมพ์ : 2 สี