Pre-Order

กล่องกระท้อน,ผลไม้ Brand : กรวริชญ์

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องไปรษณีย์ฝาชนขนาด : 24 x 35 x 18 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : กระท้อน,ผลไม้
2. ขนาด : 24 x 35 x 18 cm.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 170KS , ด้านใน 125CA
5. พิมพ์ : 2 สี