Pre-Order

กล่องเสื้อผ้า,สินค้าแฟชั่น Brand : Daisy Brown

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 32 x 40 x 10 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : เสื้อผ้า,สินค้าแฟชั่น
2. ขนาด : 32 x 40 x 10 cm.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 125KI , ด้านใน 125KI
5. พิมพ์ : 1 สี