Pre-Order

กล่องอาหารแปรรูป,อาหารแช่แข็ง Brand : MC Cain

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 24 x 30 x 31 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : อาหารแปรรูป,อาหารแช่แข็ง
2. ขนาด : 24 x 30 x 31 cm.
3. กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 230KA , ด้านใน 230KA
5. พิมพ์ : 1 สี