Pre-Order

กล่องสินค้าทั่วไป Brand : Warehouse

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 8 1/2 x 12 1/2 x 3 inches.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : สินค้าทั่วไป
2. ขนาด : 8 1/2 x 12 1/2 x 3 inches.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน E
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 170KS , ด้านใน 125CA
5. พิมพ์ : 1 สี