Pre-Order

กล่องเมล็ดกาแฟ Brand : GZ Coffee

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องไปรษณีย์ฝาชนขนาด : 9 x 16 1/8 x 22 3/8 inches.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : เมล็ดกาแฟ
2. ขนาด : 9 x 161/8 x 223/8 inches..
3. กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 170KS , ด้านใน 105CA
5. พิมพ์ : 1 สี