Pre-Order

กล่องกล้วย,กล่องผลไม้ Brand : Naturally Grown

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องกระดาษหูหิ้วขนาด : 8 x 13 x 11 inches.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : ผลไม้,กล้วย
2. ขนาด : 8 x 13 x 11 inches.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 125KL , ด้านใน 125KL
5. พิมพ์ : INKJET