Pre-Order

กล่องสินค้าทั่วไป Brand : No Brand

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องลูกฟูกฝาเสียบขนาด : 22 x 29 x 13.5 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : สินค้าทั่วไป
2. ขนาด : 22 x 29 x 13.5 cm.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 125KI , ด้านใน 105M
5. พิมพ์ : ย้อมสี