Pre-Order

กล่องรองเท้า,สินค้าแฟชั่น Brand : Smile

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องรองเท้าขนาด : 15 x 32 x 19 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : รองเท้า,สินค้าแฟชั่น
2. ขนาด : 15 x 32 x 19 cm.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 170KS , ด้านใน 125KI
5. พิมพ์ : 1 สี