กล่องสินค้าทั่วไป Brand : Chand

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 23 x 35 x 12 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : สินค้าทั่วไป
2. ขนาด : 23 x 35 x 12 cm.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 170KS , ด้านใน 175KL
5. พิมพ์ : ย้อมสี