Pre-Order

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 17 x 25 x 9 cm.

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องไดคัทหูช้างขนาด : 17 x 25 x 9 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : สินค้าเด็กเล็ก
2. ขนาด : 17 x 25 x 9 cm.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 125KL , ด้านใน 125CA
5. พิมพ์ : 1 สี