Pre-Order

กล่องลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด : 40 x 56 x 52 cm.

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องกระดาษลูกฟูก

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : สินค้าทั่วไป
2. ขนาด : 40 x 56 x 52 cm.
3. กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 150KA , ด้านใน 150KA
5. พิมพ์ : 1 สี