Pre-Order

กล่องเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่น Brand : Pine

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : เสื้อผ้า
2. ขนาด : 21.5 x 30 x 14.5 cm.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 170KS , ด้านใน 170KI
5. พิมพ์ : ย้อมสี