กล่องสินค้าทั่วไป Brand : AMD VEL

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 24 x 45 x 26 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : สินค้าทั่วไป
2. ขนาด : 24 x 45 x 26 cm.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
4. สีกระดาษ : 125KI/125KI
5. พิมพ์ : ย้อมสี