กล่องอาหารเสริม Brand : Mulberrix

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องพัสดุฝาชนขนาด : 47 x 47 x 19 cm.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : อาหารเสริม
2. ขนาด : 47 x 47 x 19 cm.
3. กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
4. สีกระดาษ : 125KS/125CA
5. พิมพ์ : 2 สี