กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน C Brand : Vic

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นลอน B : 7 7/8 x 7 7/8 x 12 5/8 inches.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : ขวดไวน์
2. ขนาด : 7 7/8 x 7 7/8 x 12 5/8 inches.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : 150KA/150KA
5. พิมพ์ : 1 สี